टंकले ल्याए ‘कान्छा कान्छी’
सेतोपाटी कला काठमाडौं, पुस १७