२५ हजार अष्ट्रेलियन डलरमा बिक्यो ‘चपली हाईट ३’को अष्ट्रेलिया अधिकार
सेतोपाटी कला काठमाडौं, फागुन ६