फागुन ३० बाट चैत ७ मा पुग्‍यो 'नीरफूल'
सेतोपाटी कला काठमाडौं, फागुन २०