'गाउँघरै रमाइलो' सार्वजनिक (भिडियो)
सेतोपाटी कला काठमाडौंङ भदौ २७