स्टुवार्टको ‘शगी बेन’ उपन्यासलाई बुकर पुरस्कार
एजेन्सी बेलायत, मंसिर ५