सुरू भयो पुष्प र श्रद्धाको ‘कृष्ण–लीला’
सेतोपाटी कला काठमाडौ, मंसिर १८