पूर्णकला र बद्रीले ल्याए ‘गुन्द्री पराल’ 
सेतोपाटी कला काठमाडौं, पुस १५