प्रेममा परेकोमा मलाई कुनै पछुतो छैन- क्याटरिना
एजेन्सी मुम्बई, जेठ २०