'साहो'को मितिबाट सरे अरू सिनेमा, प्रभासले भने- धन्यवाद
एजेन्सी मुम्बई, साउन २३