'इण्डियन २'को एक्सन बजेट ४० करोड, एक्सन खिच्नमात्रै २५ दिन लाग्ने
एजेन्सी मुम्बई, कार्तिक ३