मृत्युअघि इरफानका अन्तिम शब्द - आमा मलाई लिन आउनुभएको छ
एजेन्सी मुम्बई, वैशाख १८