'मिटु' आरोपमा कामबाट निकालिएका गाटीलाई रोमको ओपेराले काममा राख्यो
एजेन्सी काठमाडौं, मंसिर २३