आफ्नो पूर्व निर्णयबाट फिर्ता भयो ओस्कार, २४ विधालाई नै लाईभ पुरस्कृत गर्ने
एजेन्सी अमेरिका, फागुन ४