जेम्स बोन्डको सुटिङ्मा घाइते भए ड्यानियल क्रेग
एजेन्सी जमैका, जेठ १