'एक्स-मेन डार्क फोनिक्स' फल्प भएको निर्देशकबाट स्वीकार, भने- यसको जिम्मा म लिन्छु
एजेन्सी अमेरिका, असार १