विवाह बन्धनमा बाँधिए चर्चित पूर्वरेस्लर तथा अभिनेता ‘द रक’