विश्वका सर्वाधिक कमाउने अभिनेतामा 'रक' पहिलो, अक्षय बने चौथो
एजेन्सी अमेरिका, भदौ ६