ब्ल्याक प्यान्थरको सिक्वल २०२२ मे ६ मा रिलिज हुने
सेतोपाटी एजेन्सी, भदौ ८