'प्यारासाइट'लाई ओस्कार दिएको मनपरेन ट्रम्पलाई
एजेन्सी अमेरिका, फागुन ९