कोरोना भाइरसको लक्षणबाट मुक्त भए हार्वे वाइनस्टिनः प्रवक्ता
एजेन्सी अमेरिका, चैत २८