दिवेश अमेरिकन आइडलको उत्कृष्ट ७ मा
सेतोपाटी टेक्सस, वैशाख २९