बैज्ञानिकले पत्ता लाएको नयाँ रूखको नाम किन राखे 'डिकाप्रियो'?

सेतोपाटी

काठमाडौं, पुस २५