'कुनै कुरा सिधै उठाउँदा 'सेन्सरसिप' लाग्ने अवस्था हुनसक्छ'