जो 'चिसो वर्ष' को पीडा र आनन्दमा रमाउँदै छन्
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, पुस २०