नारायण वाग्लेकी 'पल्पसा' बन्दै स्वस्तिमा खड्का
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, माघ ६