कृष्ण अधिकारी
कृष्ण अधिकारी
समाज
‘गरिबलाई प्रकृति पनि निष्ठुरी हुने रहेछ’
कृष्ण अधिकारी मंगलबार, साउन ५, २०७८