शास्वत भट्टराई
शास्वत भट्टराई
केटाकेटीका कुरा
हिँड्दा लाउनू मास्क
शास्वत भट्टराई बुधबार, साउन १४, २०७७
केटाकेटीका कुरा
विद्यार्थी
शास्वत भट्टराई बुधबार, असार ३१, २०७७