'नेपाली' भाषा अंग्रेजले गोर्खाली सिपाहीका लागि बनाइदिएका नेपालको राष्ट्रियता अब रहन सक्दैन, 'आउटडेटेड' भइसक्यो
सिकेलाल