पारसलाई हत्कडी होइन स्नेहको खाँचोकठै भनेर चुकचुकाएर मात्र हुन्न पारसको उपचार गरौं
गुणराज लुइँटेल