पारसको फोटो देखेर खुच्चिङ?पारसको बेइज्जती सारा नेपालीको बेइज्जती
रविराज थापा