नेपालको भूगर्भ र महाभूकम्प २०७२ का जिज्ञासा
श्रीकमल द्विवेदी