नयाँ राजनीति, फरक प्राथमिकता र समाजकेन्द्रित विकास
सञ्जिव पोखरेल