राष्ट्रपतिज्यू,जीवनका रंगहरुलाई नछोड्नुस
शितल दाहाल