विकासको अल्लारे नारा र नयाँ शक्तिको भविष्य
संजिव पोखरेल