सवारीमा जोरबीजोर: जनतालाई सास्ती, सत्ताको दुरुपयोग!