गाईवस्तुले खाइदिए बाली, महिलाहरूले नै पाउँछन् गाली !
महेश नेपाली काठमाडौं, फागुन २५