कस्तो सडक यो? न बटुवालाई ठाउँ छ, न बिरूवालाई
सौरभ ढकाल काठमाडौं, फागुन २६