श्रीमतीको सफलताले श्रीमानमा किन कुण्ठा पलाउँछ?
{"status":"success"}