ती मरेका यात्रुको हत्यारा को हो?
शेषमणि दाहाल
x
Sprite
Sprite
Sprite
Sprite
x
Sprite
Sprite
Sprite
Sprite