अस्टियोपोरोसिसः वृद्धावस्थामा लाग्न सक्ने जटिल रोगबाट कसरी बच्ने?