रासायनिक मलको अभाव कि प्राङ्गारिक मलको बेवास्ता?
दिप्ती बराल कात्तिक ४