कर्णाली र पर्यटन
राजु कार्की सल्लाहकार, आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन समिति, कर्णाली प्रदेश