पृथ्वीनारायण शाह, राष्ट्रियता र समावेशी संस्कार
डा. गेहेन्द्र मान उदास