हरेक वर्ष रटानमा सिमित, व्यवहारमा सुन्य- ‘बालश्रम अन्त्य गरिनेछ’