'आत्मविश्वास जोगाइराख्न निकै गाह्रो हुने रहेछ'
दीपा भट्ट जेठ ३१