के खाद्य अनुदानमा निर्भर किसान साँच्चै 'अल्छी' हुन्?