नेपालमा पनि अटिजम हुने बालबालिकाको संख्या बढेकै हो? 

डा. मेरिना श्रेष्ठ 

बरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ