नेताहरू गाउँ पस्दै, युवाशक्ति खाडीमा!

प्रमोद गिरि

वैशाख ४