सुन्दर नगरी नुवाकोटको सिन्दूरे जात्रा– जहाँ देशको भविष्यवाणी गरिन्छ!

रिना खनाल

वैशाख ५