के महिला फड्के किनाराका साक्षी मात्र हुन्?

दीपा धिताल

वैशाख ७